خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

توسعه فضای فرهنگی و اجتماعی یزد با مشارکت جوانان  که پیرامون این موضوع توانمند سازی جوانان وداشتن توجه ویژه به برنامه و طرح های کارآفرینی شهری فراخور پتانسیل ها و استعداد مناطق یزد مورد نظر است.

Search