خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran
نسیم مقصودی (شاعر و دبیر کانون ادبی دانشگاه صنعتی اصفهان)

نسیم مقصودی (شاعر و دبیر کانون ادبی دانشگاه صنعتی اصفهان)

نسیم مقصودی داشتيم مي خنديديم و مي رفتيم و ناگهان صداي قرآن از ورودي دانشکده [گویا: 7 اردیبهشت 1390]. يک نوشته روي يک پارچه ي سياه: "درگذشت نابهنگام دانشجوی..." کاش نام ديگري بود. کاش هيچ گاه نمی ديدم. دنيا را…

Read More
Search