خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran
مهدی خانعلی زاده | آماژه | amaje.ir

مهدی خانعلی زاده، نویسنده و تحلیلگر اروپا است. الان دکترایش را در دانشگاه علامه طباطبایی می خواند. یک کتاب دارد به اسم «اتحادیه ی اروپا: 2030» که پیش بینی آینده ی اتحادیه ی اروپا است. پیش بینی علمی اش درباره ی جدا شدن انگلستان از اتحادیه و همچنین انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا درست از آب در آمده است. مهدی خانعلی زاده الان هم اتفاقات اروپا را زیاد رصد می کند و تحلیل های خوبی ارائه می کند. اکنون سردبیر برنامه ی «به اضافه ی مستند» شبکه ی افق سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هست. در رجانیوز هم گاه گاهی می نویسد.

مهدی آدم خوش اخلاق و خوش برخوردی هم هست. حزب اللهی، مذهبی و البته رستوران گرد حرفه ای.

Email: m.khanalizadeh@atu.ac.ir

مهدی خانعلی زاده، نویسنده و تحلیلگر اروپا است. الان دکترایش را در دانشگاه علامه طباطبایی می خواند. یک کتاب دارد به اسم «اتحادیه ی اروپا: 2030» که پیش بینی آینده ی اتحادیه ی اروپا است. پیش بینی علمی اش درباره ی جدا شدن انگلستان از اتحادیه و همچنین انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا درست از آب در آمده است. مهدی خانعلی زاده الان هم اتفاقات اروپا را زیاد رصد می کند و تحلیل های خوبی ارائه می کند. اکنون سردبیر برنامه ی «به اضافه ی مستند» شبکه ی افق سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هست. در رجانیوز هم گاه گاهی می نویسد.

مهدی آدم خوش اخلاق و خوش برخوردی هم هست. حزب اللهی، مذهبی و البته رستوران گرد حرفه ای.

Email: m.khanalizadeh@atu.ac.ir

Search