خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

Contact Page

Address
1234 Main Street, Bldg 5
Anytown, USA 67899

Phone
+1 234 567 8999

Fax
+1 234 567 8888

Email
support@email.com
humanresources@email.com
administration@email.com

Search