خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran
هایکو کتاب (آشنایی با هایکو کتاب و هایکو کتاب من)

هایکو کتاب (آشنایی با هایکو کتاب و هایکو کتاب من)

با این پدیده ی «هایکو کتاب» هم تازه آشنا شده ام. هایکو یک گونه ی شعری ژاپنی است. گونه ای سه مصراعی که یک تصویر را نشان می دهد. مثل یک عکس می ماند. هایکوی سنتی هم بیش تر مربوط…

Read More
Search