خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

دانه دانه

در قلب من داروخانه ای ست/ پیرمردی پشت خمیده/ با دست هایی لرزان/ هر هفته به من بسته ای قرص می دهد/ و برچسبی روی آن می چسباند/ «هر روز یک عدد» هر قرص را که می خورم تو را دوست دارم هر روز که…

Read More
هایکو کتاب (آشنایی با هایکو کتاب و هایکو کتاب من)

هایکو کتاب (آشنایی با هایکو کتاب و هایکو کتاب من)

با این پدیده ی «هایکو کتاب» هم تازه آشنا شده ام. هایکو یک گونه ی شعری ژاپنی است. گونه ای سه مصراعی که یک تصویر را نشان می دهد. مثل یک عکس می ماند. هایکوی سنتی هم بیش تر مربوط…

Read More

خاطره ای محو در میان نمی دانم چه چیزها

آخرین نگاه یادم هستراست و دروغ را به هم بافته بودیمن که از بافتن چیزی نمی دانستماز تو یاد گرفتمرج به رجراست، تیره بود و تاردروغ، روشن بود و پوددروغ گفتی که قبل تر ها دوستت می داشتمراست گفتی که…

Read More
نسیم مقصودی (شاعر و دبیر کانون ادبی دانشگاه صنعتی اصفهان)

نسیم مقصودی (شاعر و دبیر کانون ادبی دانشگاه صنعتی اصفهان)

نسیم مقصودی داشتيم مي خنديديم و مي رفتيم و ناگهان صداي قرآن از ورودي دانشکده [گویا: 7 اردیبهشت 1390]. يک نوشته روي يک پارچه ي سياه: "درگذشت نابهنگام دانشجوی..." کاش نام ديگري بود. کاش هيچ گاه نمی ديدم. دنيا را…

Read More
Search