خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

سوال های من از آن ها و سوال آن ها از من

سوال های من از آن ها- سوال: آیا من تا حدی دیوانه ام؟ چرا؟- جواب: بله. بسیار دیوانه اید. چون دیوانه اید.- سوال: آیا من عقده ای هستم؟ چرا؟- جواب: بله. عقده ای هستید. چون عقده ای هستید.- سوال: آیا…

Read More
Search