خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

سیگار بهمن عمده ای

روزی که با بچه‌های خارجی دوره‌ی دانش‌افزایی رفته بودیم بازار تجریش، دست یکی از بچه‌ها (فکر می‌کنم از فرانسه) یک پلاستیک دیدم که توش سه تا باکس سیگار بهمن بود. می‌گم چرا انقد زیاد؟ می‌گه در کشور خودمون سیگار گرونه…

Read More

ریزنکته‌های فارسی‌آموزی-۲:چشمت بی…

چیزی می‌خواهد. سرپرست گروهش می‌گوید: چشم. و بعد می‌پرسد وقتی من می‌گویم چشم تو چه باید بگویی؟ می‌گوید: باید بگویم چشمت پاره.برچسب‌ها: ریزنکته‌های فارسی‌آموزی

Read More

ریزنکته‌های فارسی‌آموزی-۱: آدرس فوق

در فرم‌های ثبت‌نام نوشته‌ایم «ایمیل خود را بنویسید» و به تذکری، بخشی هم اضافه می‌کنیم با سوال «آدرس فوق را در جدول زیر بنویسید» و خانه‌خانه می‌کنیم تا حروف ایمیل جداجدا هم نوشته شود (فرم‌ها متاسفانه دستی است و این…

Read More

ریزنکته‌های فارسی‌آموزی-۵: برق‌دزد

به هر اتاق یک سه‌راهی برق می‌دهیم. از محمدسلیم لبنانی می‌پرسیم در عربی این چه گفته می‌شود؟ می‌گوید: معنی خوبی نمی‌دهد. می‌شود: حرامی. به هر پریز اشاره می‌کند و می‌گوید این برق می‌دزدد، این برق می‌دزدد و...برچسب‌ها: فارسی‌آموزی

Read More
Search