خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

نوشته های شبانه- 16: خودش خوب می داند

حتا اگر خیانت کنم، حتا اگر به حرفش گوش ندهم، حتا اگر توی چشم هایش خیره شوم و بگویم: “چشم” و بعد کار خودم را بکنم، حتا اگر به خیال خودم فریبش بدهم، حتا اگر بهش دروغ بگویم… باز هم می گوید: “هر کاری کردی، فقط از پیشم نرو.” خودش خوب می داند که کی به کی نیاز دارد. خودش می داند که اگر کی نباشد، آن یکی نابود می شود. چرا این قدر خوب است؟ چه دلیلی دارد که این قدر خوب باشد؟ چرا؟

***

یادت می آید گفته بودم: “ما گاهی با هم حرف می زنیم، اما هر کدام مان حرف خودمان را می زنیم”؟ من از دردهای دل خودم می گویم و تو از دردهای دل خودت. بی آن که توجهی کنیم به حرف های هم. یادت هست که گفتم من از این کار خوشم نمی آید؟ یادت هست گفتم برای همین است که سعی می کنم بیش از آن که گوینده باشم، شنونده شوم؟ درد دل کن دوستم. می شنوم. بگو از هر آن چه که در دل داری. من؟… فراموش کن. از خودت بگو.

***

سپرده ام به خودش. هر چند با روش خاص خودم! که ملغمه ای است از خواهش و نافرمانی. اما هر چه که باشد… سپرده ام به خودش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search