خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

ویرایش–ابوالحسن نجفی(2)

((نکاتی را که با ** در ابتدا مشخص شده اند من اضافه کرده ام و در مقاله نیامده است.))

– آوردن «ها» ی تانیث همراه موصوف فارسی یا موصوف غیر مونث مورد دیگری است که در فارسی امروز رواج یافته است:

دستور لازمه – پرونده ی مختومه – بدهی های معوقه – نامه های وارده – نامه ی شریفه – رئیس مربوطه

** در عربی جمع مکسر اشیا با صفت مونث می آید. شاید این گونه عبارات به تاثیر از این قاعده ی عربی به وجود آمده اند.

– برخی واژگان جایگزین شده ی رایج:

کالبد شناسی (آناتومی) –  کالبد شکافی (دیسکسیون) – بافت برداری (بیوپسی) – آسایشگاه (ساناتوریم) – خبرگزاری (آژانس) – دادسرا (پارکه) – گذرنامه (پاسپورت- passport) – سازمان (ارگانیزاسیون- Organisation) – کاردار (شارژه دافر) – دانشکده (فاکولته- faculté) – دانشگاه (اونیورسیته- Université) – یاخته (سلول) – ناویز (اسپوتنیک) – رایانه (کامپیوتر- computer)

** زبان فارسی بیشترین تاثیر را از زیان های عربی فرانسوی و انگلیسی داشته است. تاثیرات اولیه از زبان های اروپایی – یعنی زمان قاجار- بیش تر از زبان فرانسوی است تا انگلیسی. شاید به همین دلیل دانشگاه معادلی برای اونیورسیته ذکر شده است نه یونیورسیتی(University).

** واژه ی رایانه هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد. حتی در نوشته ها و مکاتبات رسمی هم بسیاری اوقات از واژه ی کامپیوتر استفاده می شود.

– انواع وام گیری:

۱) وام گیری آشکار (واژه های عاریتی – الفاظ دخیل – loanword در انگلیسی – emprunt در فرانسوی)

2) گرته برداری (روگرفت – loan shift  در انگلیسی – calque در فرانسوی)

** واژه ی انگلیسی معادل رایج روگرفت (گرته برداری) loan translation است. البته calque نیز در انگلیسی رواج دارد.)

گرته برداری: در این نوع وام گیری عین کلمه گرفته نمی شود بلکه صورت ترکیبی کلمات را به اجزای سازنده اش تجزیه می کنند و برای هر جزء معادل از پیش بوده در زبان مقصد را می گذارند. (مانند سیب زمینی به جای pomme de terre در فرانسوی)

– نمونه هایی از گرته برداری:

انگلیسی: بادام زمینی (ground nut) – آسمان خراش (sky scraper) – مرد قورباغه ای (frog man) – مغز شویی (brain washing) – پرده ی آهنین (iron curtain) – نیروی انسانی (man power)

فرانسوی: راه آهن (chemin de fer) – زیر دریایی (sous marin) – ستون های زرهی (colonies bloiee) – پیش ساخته (prefabrique) – پیش آگهی (preavis) – پیش داوری (prejuge)

** نمونه ی امروزی برای frog man را می توان spider man (مرد عنکبوتی) ذکر کرد. که البته به شکل اسپایدر من نیز در فارسی رواج دارد.

– انواع گرته برداری:

1) پی روی از قواعد زبان وام گیرنده (مانند: بادام زمینی که در حقیقت زمین بادام بوده است.) این نوع را ادیبان بهترین راه مقابله با هجوم الفاظ خارجی می دانند.

2) وارد کردن قواعد زبان وام دهنده (مانند: «برای همیشه» (pour toujours فرانسوی) که باید به شکل «همیشه» یا «تا ابد» باشد.- «هم زیستی» (coexistence فرانسوی) که باید به شکل «با هم زیستی» باشد.)

عقیده ی نگارنده (استاد نجفی): در دو نمونه ی اخیر این اشکال وارد نیست. چون مثلا «برای همیشه» معنی «همیشه» نمی دهد و «تا ابد» را هم همه جا نمی توان به کار برد. اما مثلا در حمام گرفتن (به جای استحمام کردن) و درس گرفتن ( به جای عبرت گرفتن) وارد است.

** ما معمولا از ترکیب «حمام کردن» استفاده می کنیم.

** جستجوی ترکیب های بالا در «گوگل» نتایج زیر را داشت. این نتایج گرچه نمی تواند به عنوان نمونه ی کاملی از رواج این ترکیب ها در فارسی قلمداد شود. اما حداقل نشان دهنده ی رواج در محیط مجازی اینترنت می باشد (جستجو با عملوند های “” انجام شد.):

– آسمان خراش: حدود 51000 بار

– مرد قورباغه ای: 67 بار

– مرد عنکبوتی: حدود 185000 بار

– مغز شویی: حدود 2730 بار

– پرده آهنین: حدود 4680 بار

– نیروی انسانی: حدود 1180000 بار

– راه آهن: حدود 1310000 بار

– زیر دریایی: حدود 92000 بار

– ستون های زرهی: 179 بار (ستون زرهی: 562 بار)

– پیش آگهی: حدود 27900 بار

– پیش ساخته: حدود 1290000 بار

– پیش داوری: حدود 65400 بار

– برای همیشه: حدود 2220000 بار

– هم زیستی: حدود 27400 بار (همزیستی: حدود 123000 بار)

– حمام گرفتن: حدود 8890 بار  (افعال(گرفتم – گرفتی…) : حدود 338 بار)

– استحمام کردن: حدود ۱۳۴۰ بار (افعال(استحمام کردم …): حدود ۱۲۵۶ بار)

 – درس گرفتن: حدود ۳۷۲۰۰ بار (افعال: حدود 26998 بار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search