خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

Homepage 23

WELCOME TO IRON GYM

Olympic Standard Free Weights

Professional Cardio Equipment

Challenging Group Classes

WORK HARD. PLAY HARD.

Get a Personal Trainer to help reach your goals.

Lindsay Smith

Lindsay Smith

Iron Gym Owner
NASM Certified Trainer
IFBB Pro Athlete

Fran Johnson

Fran Johnson

Iron Gym Athlete
ACSM Certified Trainer
National Power Lifer

Jake Carrington

Jake Carrington

Iron Gym Trainer
ISSA Certified Trainer
NANBF Competitor

MAKE A CHANGE TODAY.

Contact us to setup your FREE physical health assessment.

Search