خوش آمدید

آماژه، سایتی است با چهار عملکرد:

1- راهنمای سفر

2- آموزش زبان فارسی

3- طراحی سایت و سئو

4- منِ نویسنده

* آماژه در فارسی باستان یعنی اشاره.

ارتباط با آماژه

Email: amojiry at gmail
Phone (Only in Telegram): +98-9356718113
Tehran

Homepage 19

WE. LOVE. DESIGN.

With Total you have complete control over the look & feel of your website. Just take a look around and see what this awesome theme is capable of!

How It Works

Develop A Concept

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

We Create Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Review The Proposal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Complete Project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Our Services

Powerful

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Flexible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Secure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Drag & Drop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Supported

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Total is easy to use, and so flexible that you can use it for all your projects.

Our Team

هانیه مشایخی

هانیه مشایخی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar…

سیدعمران امامی

سیدعمران امامی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar…

مهدی خانعلی زاده

مهدی خانعلی زاده

مهدی خانعلی زاده، نویسنده و تحلیلگر اروپا است. الان دکترایش…

Envato
Wpengine
Bbpress
Jquery
Search